Prečo to robíme

Veríme, že otvorený prístup a kvalitné vzdelanie sú základom úspechu jednotlivca ako aj prosperujúcej spoločnosti. Uvedomujeme si, že ak chceme niečo zmeniť, musíme ísť príkladom. Našim cieľom je rozšíriť princípy OpenLab-u a vzdelávať verejnosť.

Čím sme výnimočný

Učebný blok

je základný „open source“ dokument, z ktorého sa študenti učia.

Problem driven

princíp učenia, ktorý vedie študentov ku kritickému mysleniu s cieľom vyriešiť konkrétne problémy.

Dôraz na samoštúdium

študenti trávia 80% času samoštúdiom a tímovou prácou. 20% teórie slúži iba ako odrazový mostík.